Roparun

Maar nu gaan we een stapje verder. Heel veel stapjes zelfs. In plaats van schrijven over al dat mooie in onze stad, voegen we de daad zelf bij het woord. Gers! deed in 2015 al mee aan de Roparun met twee teams. In 2016 staan we met maar liefst vier teams aan de start. Deze honderd mannen en vrouwen gaan allen vanuit Parijs naar Rotterdam. De Roparun is de langste non-stop estafetterun (530 kilometer) van Parijs én Hamburg naar Rotterdam. De opbrengsten van de Roparun worden gebruikt om palliatieve zorg te bieden aan kankerpatiënten, onder het motto: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. En dat is nodig.

Om de noodzaak hiervan duidelijk te maken hebben we een filmpje gemaakt. We willen je vragen de tijd te nemen dit filmpje van 1.43 minuten te bekijken en daarna verder te lezen.

Gers! geeft alles

Gers! geeft alles. Dat is het motto van de vier teams die in 2016 meedoen aan de Roparun. Dit slaat op het sportieve element van de Roparun. Maar uiteraard gaat dit ook het financieel geven. We hopen dat jij hier een steentje in wil bijdragen. Ga naar onze speciale doneerpagina en steun ons!

Je kunt ook zelf een bedrag overmaken via NL15 RABO 0195 2185 90 ten name van Stichting Gers! Foundation onder vermelding van Gers! geeft alles. Wat kun jij missen?


Actueel

Gers! doet de Roparun

Volg al onze (inzamelings)acties voor de Roparun via: